Demoralizovaná ekonomika – Daniel Vilhelm

24.60

……o čom je táto kniha?

O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti:
– dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť,
– prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých jeho formách,
– rastie tieňová ekonomika,
– bujnie rentierska ekonomika,
– narastá túžba po zmene kapitalizmu prostredníctvom hľadania
jeho systémovej alternatívy.

Description

……o čom je táto kniha?

O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti:
– dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť,
– prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých jeho formách,
– rastie tieňová ekonomika,
– bujnie rentierska ekonomika,
– narastá túžba po zmene kapitalizmu prostredníctvom hľadania
jeho systémovej alternatívy.

Demoralizovaná ekonomika – Daniel Vilhelm
Rate this post